Greyhound

Algemene Voorwaarden

Afhankelijk van het soort vervoer , zijn van toepassing het CMR, de AVC 1983 , de AVK en de TLN betalingsvoorwaarden. Steeds de laatste versie gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.